Skip to content

ONTWERPPROCES

Mensen vragen wel eens wat ik het leukste vindt binnen mijn vak als architect. Dat is voor mij zonder twijfel het creatieve proces waar elk traject mee start. Deze eerste fase bestaat voor een deel uit een ’technisch’ onderzoek met betrekking tot het bestemmingsplan waarin ik kan zien wat er gebouwd mag worden, maar het grootste deel van deze fase richt zich op de opdrachtgever en de locatie en hoe ik hierdoor geïnspireerd raak.

Ik spreek met particuliere opdrachtgevers de eerste keer het liefst bij ze thuis af zodat ik goed kan zien hoe ze nu wonen. We bespreken de wensen en ideeën voor een nieuw huis, maar ik neem tijdens dit gesprek ook zoveel mogelijk in me op, zijn er bijvoorbeeld kinderen in het gezin, werkt men vanuit huis, houdt men van koken, reizen, lezen, etc. Afgelopen week vertelde een opdrachtgever dat de mooiste muziek voor hem uit 1 of 2 akkoorden bestaat en dat hij het fantastisch zou vinden als zijn nieuwe huis maar 2 akkoorden zou hebben.  Het zijn juist deze dingen die mij prikkelen en ervoor zorgen dat ik een persoonlijk ‘maatpak’ kan ontwerpen.

Wat in deze fase ook erg belangrijk is voor het ontwerp is de locatie van het nieuwe huis, ik kijk bij een bezoek hoeveel ruimte er op de plek is en wat er aan groen of bebouwing omheen staat. Het uitzicht is zeer belangrijk, maar ook hoe het licht op de plek valt. Ik vind het belangrijk dat een huis goed op de plek staat en dat de omgeving een verlengstuk is van het wonen. Dat kan bijvoorbeeld door een uitzicht als een schilderij ‘in te kaderen’ of door de lengte van het perceel krachtiger te maken door deze in het ontwerp te bekrachtigen.

Vaak komen er tijdens deze gesprekken en het bezoek aan de locatie direct al ideeën, materialen, referentiebeelden, etc. naar boven die ik zou willen gebruiken in het ontwerp. Maar het kan ook zijn dat ik ’s nachts ineens wakker wordt met een bijzonder idee voor het ontwerp. Ik kan dit niet sturen, het is een onderbewuste reactie op de feiten die ik verzameld heb. Ik maak van deze ideeën altijd direct een schets zodat ik ze kan gebruiken voor de uitwerking.

Het is heel verschillend waar ik de eerste ideeën voor het concept over krijg en welke onderdelen ik het eerste op papier zet. Het kunnen delen van de plattegronden zijn, maar soms zijn het juist de gevels en doorsneden die de basis vormen voor het uiteindelijke ontwerp. Aan de hand van deze schetsen en in overleg met de opdrachtgever ga ik het ontwerp verder uitbouwen. Als het concept sterk genoeg is dan volgt de rest van het ontwerp meestal wel vanzelf en voelt het voor de opdrachtgever ook als een natuurlijk proces.

Back To Top