Skip to content

BOUWPROCES

Na een kennismakingsgesprek tussen opdrachtgever en architect wordt er een honorarium op gesteld voor de verschillende onderdelen in het bouwproces.

Schetsontwerp

Samen met de opdrachtgever wordt een programma van eisen opgesteld voor de woning. Hierin worden alle wensen van de opdrachtgever omschreven, dus welke ruimtes er moeten komen, hoe groot ze zijn en welke relatie ze onderling hebben.

Daarnaast plannen we een locatiebezoek in zodat we een goed gevoel krijgen van de plek, de uitzichten en de bezonning.

In deze fase checken we ook het bestemmingsplan zodat we weten wat er volgens de gemeente gebouwd mag worden. Met al deze input gaan we de eerste schetsen voor het concept op papier zetten.

Voorlopig Ontwerp

Als er aan de hand van de schetsen definitieve keuzes gemaakt worden dan kunnen we het plan gaan uitwerken tot Voorlopig Ontwerp. We zetten het plan dan meestal in AutoCAD zodat de maten duidelijk worden. We maken ook een 3D model in sketchup omdat dit de opdrachtgever meer inzicht geeft in het plan.

Indien nodig dienen we bij de gemeente een vooroverleg in om te zien of het plan past in het bestemmingsplan en als we hiervan gaan afwijken of de gemeente wil meewerken aan de plannen.

Definitief ontwerp

In deze fase werken we het voorlopig ontwerp verder uit en gaan we definitieve keuzes maken voor het bouwsysteem, materialen en kleuren. We duiken ook dieper in het ontwerp en maken een aantal beeldbepalende principedetails.

We gaan het plan in deze fase gereed maken voor het indienen van de omgevingsvergunning, dus we gaan ook zaken als ventilatieberekeningen, daglichttoetreding, EPC berekeningen, etc maken. Daarnaast vragen we een constructeur om de eerste constructieve hoofdopzet te maken.

Al deze stukken worden bij de gemeente ingediend voor de het aanvragen van de Omgevingsvergunning. Tijdens dit proces houden we nauw contact met de gemeente en zullen het plan presenteren aan de welstandcommissie.

Werktekeningen en technische omschrijving

In deze fase werken we het definitief ontwerp naar werktekeningen. Dit betekent dat we de bouwkundige details aanvullen, voegen installaties en extra maatvoering toe op de tekeningen en  we maken een technische omschrijving. In enkele gevallen maken we ook in deze fase de tekeningen voor de maatwerk meubels.

Directievoering

Directievoering houdt in dat we de aannemerselectie begeleiden en de offerte beoordelen. Vervolgens houden we tijdens de bouw bouwvergaderingen, maken we bouwverslagen en doen we controle van het tekenwerk van derden. Ten slotte doen we de begeleiding van de oplevering.

Back To Top